ul. Nieznana 14/2
31-464 Kraków

Kontrolowany wzrost raty kredytowej.

przez Arkadiusz Knapik

Kontrolowany wzrost raty kredytowej? 

W obecnej sytuacji rynkowej z mediów słyszymy o planowanych podwyżkach stóp procentowych NBP. Co to oznacza w praktyce dla kredytobiorców? Wzrost wysokości raty! Oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie procentowej składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Oznacza to, że stawka WIBOR zmienia się wraz ze wzrostem stóp procentowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost lub spadek oprocentowania.  Zastosowanie wyższej stawki WIBOR powoduje zmianę harmonogramu spłat i zwiększenie kwoty odsetek płaconych w racie kredytowej.

Co można zrobić aby zapobiec wzrostowi raty?

Najlepszym dostępnym rozwiązaniem jest zmiana stopy procentowej poprzez aneks lub przeniesienie kredytu do innego banku, który oferuje stałą pięcioletnią stopę procentową. Spowoduje to wzrost raty lecz będzie to przewidywalny i jedyny wzrost jaki nastąpi w ciągu następnych 60 miesięcy.

Kiedy zmienić oprocentowanie na stałe pięcioletnie?

W dowolnym czasie, lecz w perspektywie podwyżek stóp procentowych im szybciej tym lepiej. Z każdą podwyżką stóp procentowych banki podwyższają również cenę oprocentowania stałego, dlatego nie warto czekać, aż oprocentowanie wzrośnie przez kolejne podwyżki stóp procentowych.

Na jakie koszty należy się przygotować?

Koszty jakie na pewno wystąpią to: wycena nieruchomości, wpis i wykreślenie hipoteki. Koszty te można ująć w granicach jednego tysiąca złotych. Pozostałe koszty są

Ile potrwa rozpatrzenie wniosku o nowy kredyt na oprocentowaniu stałym pięcioletnim?

Całkowite rozpatrzenie wniosku trwa od jednego do ośmiu tygodni, lecz na uwagę zasługuję fakt, że warunki cenowe obowiązywać będą te, które określone są w formularzu informacyjnym, aktualnym na dzień złożenia wniosku. Wyjątek stanowi bank Santander – gdzie warunki cenowe mogą ulec zmianie w trakcie analizy wniosku.

Co wydarzy się po upływie okresu stałego pięcioletniego oprocentowania?

Bank zaproponuje ofertę na kontynuację oprocentowania stałego najpóźniej w 58 miesiącu kredytowania. W przypadku jej odrzucenia przez Klienta zastosowanie znajdzie oprocentowanie zmienne. W przypadku gdyby warunki rynkowe pozwoliły na uzyskanie kredytu o zmiennym ale niższym oprocentowaniu, można ponownie zmienić bank i skorzystać z oprocentowania zmiennego.

Kontakt > przedstawienie rozwiązań > kompletowanie dokumentów > analiza kredytowa > zmiana warunków kredytu.

 

Zapraszam do kontaktu 

Arkadiusz Knapik

Hipoteczny.Expert sp.  z o.o.