Hipoteczny.Expert Sp. z o.o. ul. Nieznana 14/2 31-464 Kraków

Limity dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy na 3 kwartał 2024r.

przez Arkadiusz Knapik

Bank BGK opublikował tabelę limitów cen dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Tabelę można pobrać tutaj.

 

(źródło BKG) 

Objaśnienia do tabeli:

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i kosztu nabycia spółdzielczego prawa w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% z dnia 1 października 2021 r.

Wyjaśnienie do publikowanych tabel:

 1. daty opublikowania powyższych zestawień na stronie internetowej BGK mają dla banku kredytującego charakter wiążący w procesie weryfikowania możliwości udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego (art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% z dnia 1 października 2021 r.)
 2. współczynniki wymienione w tabeli uwzględniane do wyliczenia limitu ceny lokalu mieszkalnego i kosztu nabycia spółdzielczego prawa są stosowane odpowiednio:
  • współczynnik 1,3 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z:
   • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym pokrycia wydatków stanowiących wkład budowlany albo
   • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% z dnia 1 października 2021 r.
  • współczynnik 1,4 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stanowiących wkład budowlany – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% z dnia 1 października 2021 r.