ul. Nieznana 14/2
31-464 Kraków

WIRD – Warszawski Indeks Rynku Depozytowego – zastąpi WIBOR od 2023r.

przez Arkadiusz Knapik

Narodowa Grupa Robocza powołana przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2022r. ogłosiła w dniu 2.09.2022r. na stornie KNF komunikat o wyborze nowego wskaźnika, który zastąpi stosowany dotąd wskaźnik w umowach o kredyt hipoteczny – WIBOR.

Nowym wskaźnikiem będzie  WIRD – czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Wskaźnik WIRD dotyczy faktycznych transakcji międzybankowych oraz pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami, możemy z tego wnioskować, że sektor bankowy będzie miał już mniejszy wpływ na wysokość tej stawki. Wskaźnik został wybrany z pośród trzech rozważanych wskaźników jako następcy wskaźnika WIBOR. Nowy wskaźnik wykracza poza sektor bankowy co daje mu bardziej obiektywny charakter i dotyczy prawdziwych transakcji. Wskaźnik ten notowany jest już od początku roku 2019r.

Kolejny krok Narodowej grupy roboczej to ustalenie dalszego harmonogramu prac. W dalszych etapach prac nowy wskaźnik ma być stosowany również w innych produktach finansowych takich jak np. umowy leasingu, instrumenty pochodne papierów wartościowych oraz przez fundusze inwestycyjne.

Na dzień dzisiejszy Wice Minister finansów Artur Soboń nie zadeklarował, że zmiana wskaźnika dotyczyć będzie już zawartych umów kredytowych. W wywiadzie na to pytanie odpowiedział : Na pewno nowy wskaźnik będzie dotyczył nowych umów.

Gdyby jednak nowy niższy wskaźnik dotyczył tylko nowych umów to rozwiązaniem jest refinansowanie kredyt do innego banku, co pozwoli na zastosowanie nowego wskaźnika – który powinien być o niższej wartości niż dotychczasowy WIBOR.

Zapraszamy na nowy film

FB: Grupa dyskusyjna na Kredyty Hipoteczne porady i opinie